optimal-powerenergy-logo

Servis Po–Pá: 11–17 h

Solární ohřev vody
od Optimal-Powerenergy zdarma

•  dotace na fotovoltaický ohřev vody až 90 000 Kč v rámci programu NZÚ light
•  cena našeho základního řešení je 90 000 Kč
•  součástí jsou 4 ks fv panelů, střídač napětí, napojení na Váš bojler

Co Vám nabízíme?

Poradenství a projektování: Nabízíme poskytnutí odborného poradenství a pomoc při výběru a navrhování systému solárního ohřevu vody, který nejlépe vyhovuje potřebám konkrétní domácnosti. Toto zahrnuje analýzu energetické efektivity, optimální umístění panelů a dimenzování systému.

Instalace a montáž: Provádíme odbornou instalaci a montáž solárních panelů a příslušného vybavení.

Údržba a servis: Nabízíme pravidelnou údržbu a servis solárního systému ohřevu vody. To zahrnuje kontrolu a čištění panelů, kontrolu funkčnosti zařízení, opravy případných poruch a diagnostiku výkonu systému.

Zažádáni o dotaci, administrativní podpora: Zažádáme za Vás o dotaci Solárního systému ohřevu vody v rámci programu Nová zelená úsporám, jako je příprava potřebných dokumentů, žádosti o dotace nebo komunikace s příslušnými institucemi.

KOLIK ZÍSKÁTE

90 000 Kč na solární  fotovoltaický ohřev vody

  • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou
  • Podpoří se opatření provedená po 12. září 2022
  • Žádat můžete i v případě, že jste již podali žádost o dotaci nebo získali dotaci na zateplení a výměnu oken a dvěří z NZÚ Light

KDO MŮŽE ŽÁDAT

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
  • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

 

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

JAK POŽÁDAT O DOTACI

  • Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR
  • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
  • Žádost za Vás ale rádi vyřídíme

 

UPOZORNĚNÍ! Montáž systému musí provést odborně způsobilá osoba, držící oprávnění podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií a to jsme my, Optimal-Poverenergy, a.s.  

Pokud máte zájem o naše služby kontaktujte nás zde.