optimal-powerenergy-logo

Servis Po–Pá: 8–17 h

Časté dotazy

Potřebujete pomoci nebo si nevíte rady? Zkuste najít odpovědi na této stránce.

U baterie dojde k přepětí na jednom či více článků. Pomoct může restart elektrárny. Pokud restart nepomůže, zavolejte servisnímu oddělení pro hlubší diagnostiku, popřípadě servis baterie.

Jedná se pouze o chybné zobrazování. V tomto případě je napěťově baterie plně nabitá a nekorespondují pouze procenta baterie. Bude doladěno softwarově v následujících firmwarech.

Tyto akustické jevy znamenají, že v BMS jsou překročeny některé limitní hodnoty. Pokud má zákazník BMS s relátkem, tak „cvakání“ znamená rozpínající se relátko. Žádnou škodu to v domácnosti neudělá, pouze baterie nebude fungovat, dokud tyto limitní hodnoty budou stále přesahovány. V tomhle případě se ozvěte na servis, kde problém hlouběji analyzují a popřípadě se zařídí servisní výjezd.

Reálná využitelnost kapacity baterie je 80 %. Což znamená, že pokud si zákazník koupí 15kWh baterii, může z ní využít max 12kWh. Ostatní případy je potřeba hlouběji analyzovat.

Vyhláška č. 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. definuje mikrozdroj jako zdroj elektrické energie a všechna související zařízení pro výrobu elektřiny, určené pro paralelní provoz s distribuční soustavou nízkého napětí se jmenovitým střídavým fázovým proudem do 16 A na fázi včetně a celkovým maximálním instalovaným výkonem do 10 kW včetně.

Prakticky vzato se v praxi jedná o úplně stejnou realizaci instalace fotovoltaických panelů na střechu nemovitosti, zapojení technologie, baterky a střídačů jako v případě klasického přetokového připojení, zásadní odlišnost však spočívá v tom, že přetoky vznikající ve výrobě této elektrárny se nesmí pouštět do distribuční sítě a klient tuto přebytečně vyrobenou energii nesmí prodávat.

Je to situace, kdy distribuční území EG. D, ČEZ, nebo PRE zamítne klientovi připojit jeho výrobnu elektřiny do jejich distribučního území a nabídne klientovi tzv. zjednodušené připojení.

Důvody, pro které distribuční území může zamítnout připojení výrobny jsou:

  • kapacitního vytížení sítě
  • slabé trafo v síti
  • vysoký počet již instalovaných fotovoltaických elektráren v dané lokalitě
  • jiné blíže nespecifikované důvody distribučního území

Distribuční síť standardně požádáme o vyjádření, zdali může být výrobna připojena, ze strany distribuční sítě následně proběhne zamítnutí, načež se klientovi udělá standardní instalace fotovoltaické elektrárny na nemovitost a při žádání o připojení se zažádá o zjednodušený mikrozdroj, poté proběhne podpis nové smlouvy, ve které klient garantuje, že nebude pouštět přetoky do sítě distribučního území a následně proběhne výměna čtyřkvadrátového elektroměru, který standardně probíhá jak u přetokové, tak i bezpřetokové elektrárny.

Zjednodušené připojení mikrozdroje, které můžeme také nazvat bezpřetoková instalace fotovoltaické elektrárny má po technické stránce stejnou podobu instalace jako v případě klasické přetokové elektrárny s tím rozdílem, že od klienta nesmí odejít do distribuční sítě žádná vyrobená energie z jeho instalace fotovoltaické elektrárny.